لیست طرح های سرمایه گذاری

ردیف  عنوان طرح گروه لینک
1 پروژه ساخت موتور سیکلت هیبریدی بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری نمایش
2 احداث نیروگاه خورشیدی بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری نمایش
3 تولید دیوارهای نانو کربنات بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری نمایش
4 فروش ، واگذاری کارخانجات تولید صنعتی  سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام نمایش
5 پروژه خرید اعتباری آهن آلات معاملات اعتباری بدون سرمایه نمایش
 6 پروژه معامله آهن آلات ترکیبی معاملات اعتباری بدون سرمایه نمایش
7 لوازم آرایشی پروژه واردات کالاهای مجاز بازرگانی نمایش
8 لوازم پزشکی پروژه واردات کالاهای مجاز بازرگانی نمایش
9 لوازم و قطعات خودروهای سبک وسنگین پروژه واردات کالاهای مجاز بازرگانی نمایش
10 پروژه 700 واحدی منطقه جهان سرمایه گذاری زمین نمایش
11 مجتمع کارگاهی چند منظوره بختیاردشت سرمایه گذاری زمین نمایش
12 فروش مجتمع چند منظوره خدمات کشاورزی و دامپروری  سرمایه گذاری زمین نمایش
13 مشارکت در تولید هیدروکربن و مشتقات نفتی جهت صادرات پالایشکده تولید مواد نفتی نمایش
14 ترانزیت و سوآپ مواد نفتی پالایشکده تولید مواد نفتی نمایش
15 فروش محصولات نفتی درخواست بالا شامل قیر ،بنزین و گازوئیل پالایشکده تولید مواد نفتی نمایش