تاریخچه


اين شركت طی کسب تجربه های گوناگون در عرصه هاي مختلف بازرگانی،تجاری،صنعتی وطی سالهای اخیر پس از بررسی های لازم وهمگام با رشد صنعت لیزینگ وسرمایه گذاری در پاسخ به درخواست متقاضیان جهت خرید یا فروش اعتباری و مشارکتی و کالا و خدمات و همچنین درخواست سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقدام به ثبت رسمی با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران در سال 87 نموده و حوزه فعالیت خود را در زمینه های سرمایه گذاری،تامین اعتبار و مشارکت در بخش های مختلف آغاز نموده است.

ازجمله فعاليت های شركت:
  1. فروش محصولات شركتهاي وابسته به هلدينگ پارسه و شركتهاي توليد كننده در قالب اجاره به شرط تمليك
  2. تامين اعتبارات لازم از موسسات و بانگ هاي عامل از طريق املاك و اسناد قابل ترهين در بانك ها و موسسات
  3. فروش اقساطي محصولات با دوام از شركتهاي هلدينگ همكار و…
  4. تامين منابع مالي داخلي و خارجي  وسرمايه گذاري در طرح هاي سرمايه گذاري وبازرگاني سود آور
  5. مشاركت در ايجاد كارخانجات صنعتي و توليدي
  6. همكاري و هماهنگي در انتقال وجوه پايدار و…

و بطور كلي جذب سرمایه و تجهیز پس از اندازها، سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، تولیدی، خدماتی بازرگانی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مورد نیاز و تامین سرمایه به شرکتهای سرمایه پذیر