عنوان طرح/پروژه:صادرات انواع مشتقات نفت
خدمات و محصولات:بازار یابی و صادرات انواع هیدرو کربن نفت گاز گازوئیل و…
بودجه مورد نیاز: براساس درخواست خرید متقاضیان و اعلام بورس
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده: حداقل 10 میلیارد ریال به بالا
مبلغ سرمایه در گردش: بسته به دریافت از خریدران و تناژ حرید
نرخ بازگشت:100درصد
پیش بینی درآمد/سود حاصله : میانگین بالای2.5 دلار در هر معامله در تن
محل طرح /پروژه:بین المللی
وضعیت درصد پیشرفت:100%
نوع مجوز: صادراتی
مجوزهای قانونی: دارد
شرح مختصر: بطور حضوری  ارائه میگردد