عنوان طرح/پروژه:پروژه ساخت موتور سیکلت هیبریدی
خدمات و محصولات: تولید موتور سیکلتهای برقی به هیبریدی ،گازوئیلی
بودجه مورد نیاز:30/000/000/000 ریال
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده:5/000/000/000 ریال
مبلغ سرمایه در گردش:12/000/000/000
مدت بازگشت: 3 سال
پیش بینی درآمد/سود حاصله : 46
محل طرح /پروژه: اصفهان، شهرک صنعتی
وضعیت درصد پیشرفت: 85 درصد
نوع مجوز: تاسیس و مرحله تست نهایی
مجوزهای قانونی: جواز تاسیس به ثبت اختراع از مراجع قانونی و املاک تهران
شرح مختصر: برای اولین بار موتور سیکلت هیدری -گازوئیلی توسط جوان مبتکر اختراع شده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده . پس از سرمایه گذاری اولیه در حال تست نهایی برای تولید انبوه میباشد.