عنوان طرح/پروژه:سرمایه گذاری در تولید مشتقات نفتی
خدمات و محصولات: تولید بنزین و گازوئیل پالایشگاه خصوصی
بودجه مورد نیاز:از 1تا 10 میلیارد تومان
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده:13میلیارد تومان
مبلغ سرمایه در گردش:5 میلیارد تومان
پیش بینی درآمد/سود حاصله :بالای 35 درصد
محل طرح /پروژه: اصفهان
وضعیت درصد پیشرفت:90درصد
نوع مجوز: طرحتوسعه
مجوزهای قانونی:پروانه بهره برداری
شرح مختصر:با توجه به اخذ استاندارد و تولید و فرآوری محصولات همچنین صادرات آن طی سالهای گذشته با سرمایه گذاری حداقل 1تا 5 میلیارد تومان پیش بینی میشه طی دوماه به سود آوری برسه