عنوان طرح/پروژه: واردات انواع لوازم آرایشی بهداشتی برقی
خدمات و محصولات: ورادات کامل لوازن برقی آرایشی مرحله اول ،مونتاژ مرحله دوم
بودجه مورد نیاز:10/000/000/000 ریال
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده:2/500/000/000 ریال
مبلغ سرمایه در گردش: بسته به میزان سرمایه گذار
مدت بازگشت: 3 ماه
پیش بینی درآمد/سود حاصله : بیش از 45 درصد
محل طرح /پروژه: داخلی و شهرستانها
وضعیت درصد پیشرفت: 70 درصد
نوع مجوز: واردات
مجوزهای قانونی: دارد
شرح مختصر: با توجه به نیاز متقاضیان شرکت forcust اقدام رایزنی و خرید محصولات آرایشی بهداشتی شامل انواع سشوار معمولی ،حرفه ای ،اپلیدی ،برس و سوهان برقی ،اتو مو ،ماشین اصلاح و… شرکت معتبر و برند آن به ثبت رسیده آمده خرید و واردات انبوه تا سقف 100/000/000/000 ریال میباشد. (توضیحات بیشتر حضوری)