عنوان طرح/پروژه:واردات قطعات پر مصرف کامیون
خدمات و محصولات: انواع قطعات فلزی و غیر فلزی در انواع کامیون و کامیونت ها
بودجه مورد نیاز: بسته به توان سرمایه گذار
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده: 500میلیون تومان
مبلغ سرمایه در گردش:آزاد
پیش بینی درآمد/سود حاصله :بالای 38 درصد
محل طرح /پروژه:استان اصفهان البرز تهران تبریز شیراز
وضعیت درصد پیشرفت:100درصد آماده بهره برداری
نوع مجوز: واردات
مجوزهای قانونی:دارد
شرح مختصر:لیست تمام قطعات پرمصرف انواع کامیون و کامیونت ها مشخص شده،ثبت سفارشها آماده و پس از قرارداد واردات انجام و توزیع میگردد