عنوان طرح/پروژه:واردات تجهیزات پزشکی
خدمات و محصولات: واردات کامل محصول پزشکی
بودجه مورد نیاز:5 میلیارد اتومان
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده:250 میلیون تومان
مبلغ سرمایه در گردش:5میلیارد تومان
نرخ بازگشت:35
پیش بینی درآمد/سود حاصله :بالای 60 درصد سود طبق تعرفه فروش
محل طرح /پروژه: کلیه استان های مورد نظر
وضعیت درصد پیشرفت:پرفورما صادر شده آماده واردات و توزیع
نوع مجوز: واردات
مجوزهای قانونی:دارد
شرح مختصر: براساس نیاز بازار و برآردئ درخواست های مرتبط محوصلات فوق امکان سنجی شده قیمت نهایی تعیین تعداد و شرایط مهیا شده آماده شروع خرید واردات و تولید میباشد