پروژه واردات کالاهای مجاز بازرگانی

واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی

بدون سرمایه گذاری وتضمین

بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری

شامل:

تولید موتور سیکلت هیبریدی ثبت اختراع

احداث نیروگاه خورشیدی

تولید دیوار های نانو کربنات

پروژه واردات کالاهای مجاز بازرگانی

واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی

بدون سرمایه گذاری وتضمین