عنوان طرح/پروژه: خرید اعتباری آهن آلات
خدمات و محصولات: خرید و فروش اعتباری آهن آلات شامل میلگرد و…
بودجه مورد نیاز:فقط سند ملکی – سند مسکونی تهران
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده:صفر
مبلغ سرمایه در گردش:
مدت بازگشت: 
پیش بینی درآمد/سود حاصله : بیش از 45 درصد
محل طرح /پروژه: اصفهان
وضعیت درصد پیشرفت: آماده شروع
نوع مجوز: 
مجوزهای قانونی: تمامی مجوزات قانونی و انجام عملیات سرمایه گذاری انجام شده
شرح مختصر: پس از ارائه سند ملکی و استعلام سند فوق با سفارش گروه سپرا و موسسه حقوقی پارسه عملیات خرید و فروش اعتباری کالا انجام شده و سودذ حاصله به نسبت توافق اجرایی در قرارداد مستقیم میگردد.
جزئیات فقط تماس تلفنی با مدیران

جهت درج طرح یا پروژه پیشنهادی خود فرم طرح سرمایه گذاری را پر نمائید.