عنوان طرح/پروژه: معامله آهن الات ترکیبی شامل انواع میلگرد ،آهن ،ریل ،ورق،نبشی و …
خدمات و محصولات: فروش پکیج کامل با سرمایه گذاری 2250 میلیارد تومان
بودجه مورد نیاز:فقط ضمانت نامه بامکی ،توافق مالی تا سقف 80 میلیارد تومان
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده:اعلام شده
مبلغ سرمایه در گردش:توافق بر اساس توان مالی خریدار در هر پارت
مدت بازگشت: 0
پیش بینی درآمد/سود حاصله : بیش از 100 درصد
محل طرح /پروژه: اصفهان
وضعیت درصد پیشرفت: آماده شروع
نوع مجوز:  تمامی مجوزات صادر شده است
مجوزهای قانونی: دارد
شرح مختصر: ضمن اعلام آمادگی توسط شرکت خریدار با شرکت فروش نزد گروه سرمایه گذاری و خدمات سپرا با موسسه پارسه توافق فیمابین را انجام داده همچنین تراکنش مالی و ارائه اسناد مالی و اعتباری بار و رویت توسط خریدار در محل و همچنین تدوین و عقد قرارداد انجام و امضاء طرفین رسیده و آماده حمل و بارگیری محموله میگردد. پیش بینی مورد حامله بیش از تصور خریدار میباشد.
جزئیات فقط تماس تلفنی با مدیران

جهت درج طرح یا پروژه پیشنهادی خود فرم طرح سرمایه گذاری را پر نمائید.